Overzicht dyslexie        Home     PDF-versie              Contact: rhegie2@planet.nl

 

 

De voorkeurintelligenties eerst benutten.

 

Bij het uitstippelen van een effectievere studiemethode blijkt het vaak zeer hulpzaam als je met de leerling uitvoerig nagaat waar de voorkeurkanalen liggen bij het verzamelen van informatie.

Omdat ik veel  met oudere leerlingen werkte, gebruikte ik meestal de checklist uit:

Nel Hofmeester ‘Studeren met dyslexie’ Uitgeverij Garant.

Dit is een uitstekend boek.

De checklist in het boek is gebaseerd op de theorie van meervoudige intelligenties

van H. Gardner.

Bij jongere kinderen of als de lijst te moeilijk was i.v.m. het kwalificatieniveau,

gebruikte  ik een aangepaste lijst die ik mondeling afnam.

Voor het antwoord ‘ja’ noteerden we 2 punten, voor ‘nee’ 0 punten en voor ‘soms’ 1 punt. 

De uitkomsten waren doorgaans zeer herkenbaar. En het gevolg was dat de leerling een handvat had om de inhoud van de stof eerst langs zijn voorkeurkanalen te verwerven. De meeste leerlingen gingen er veel beter door presteren.

 

Hieronder een voorbeeld van een nieuwe studiestrategie op basis van de checklist.

 

Voorbeeld

 

Studeren gaat meestal beter, als je eerst je ‘voorkeurkanalen’ inzet

Als belangrijkste voorkeuren komen uit je vragenlijst:

 

Interpersoonlijke belangstelling 8 punten

    Erg belangrijk is voor jou dus  om studiestof samen met anderen door te nemen:

    medeleerlingen, collega’s, leraren,familieleden enz. 

 

Muzikale belangstelling 7 punten

    Belangrijk is om  gebruik te maken van geluid en ritmes:

    belangrijke definities e.d. op bandje opnemen en regelmatig beluisteren,te leren  

    stof op een dreun of deun opzeggen etc.

    In de les vooral luisteren. Vraag aan de leraar of goede klasgenoot

    of je hun aantekeningen mag kopiëren.

    Zo hoef je niet tegelijk te luisteren en op de schrijfwijze te letten.

 

Ruimtelijk / visueel 5 punten

    Werken met plaatjes, tekeningen, foto’s, kleuren etc.

    Computercombinaties maken van klank en beeld.

    Een boek in een vreemde taal eerst bekijken op dvd

    via een verfilming     met de Nederlandse ondertitels.

    Dan nog eens zonder ondertitels.

    En dan met de ondertitels van de betreffende taal. (Maximaal een half uur achter

    elkaar, en dan even pauze)

    Werk de belangrijkste vaktermen in een lijst uit in lettergreepreliëf [1],

    maak er een tekening bij, als dat kan.

    En geef zo mogelijk een praktijkvoorbeeld.

 

Kinesthetisch 5 punten

   Via praktijkvoorbeelden de stof eerst tastbaar maken.

   Vaak dingen voor laten doen op je stage.

   Voorbeelden met de handen uitwerken.

    Eerst doen dan pas erover lezen. Maak ook eerst met iemand samen de opgaven

    in het boek voor je de theorie helemaal doorleest.

 

Als zeer lage voorkeuren komen er uit: de taal 2 punten

en het logisch/mathematisch verwerken 2 punten

     Werk bij rekenkundige zaken veel met diagrammen, kleurgebruik en dergelijke.  

     Bijvoorbeeld in formules dezelfde kleur voor een bepaalde constante.

     Gebruik ook Excel.

     Werk  hierbij liefst met iemand samen.

     Vraag hulplessen aan voor rekenvaardigheid.

     Het doorlezen van de gehele leerstof is altijd de laatste etappe van je studietour.

     Die doe je pas als de inhoud voor het grootste deel helder is.

 

En verder enkele tips:

 

Intrapersoonlijk 3 punten

       Dit zou volgens deze ‘test’ kunnen betekenen

       dat je je niet vaak afvraagt wat je zelf vindt, voelt en denkt.

       Het kan geen kwaad daar af en toe bij stil te staan.

       Deze vragenlijst kan een eerste aanzet zijn van een lijn die je voor jezelf uitzet.

       Van een aanpak die beter bij je kwaliteiten past.

       Waar je zelf verantwoordelijkheid voor neemt.

 

Natuurecologisch 4 punten

       Dit is een redelijk gemiddelde score.

       Het betekent meestal dat je een tijdje redelijk rustig binnen kunt zitten

       om aan je huiswerk te werken.

       Waarschijnlijk heb je daarnaast de  behoefte om regelmatig even naar buiten te

       gaan om in beweging te komen.

       Dus ‘doepauzes’ buiten kunnen heel nuttig zijn

 

 

Link i.v.m. meervoudige intelligentie.

 

 

 

Een test om snel te ontdekken hoe je voorkeuren liggen:

http://www.migent.be/mi_testen

 

CheckStat[1] Zie de lettergrepenreliëftest elders op de site.