Overzicht dyslexie       Home     PDF-versie              contact: rhegie2@planet.nl
 
Oriënterende vragenlijst  Rekenen   
   
 
Bij antwoord ja het cirkeltje  voor de vraag aankruisen.
 

O

 

O

 

O

O

O

 

O

O

O

O

O

 

O

 

O

 

 

 

O

O

O

 

O

 

O

O

 

O

 

O

 

O

 

Zijn je prestaties op het gebied van rekenen minder dan op de meeste

andere  leeronderdelen?

Is vermenigvuldigen en delen voor jou moeilijker dan voor de meeste

klasgenoten?

Heb je dyslexie of taalproblemen?      

Helpt oefenen niet ( veel) om je rekenprestaties te verbeteren?

Heb je moeite met het onthouden van dingen in een bepaalde  

volgorde?

Heb je moeite met het onderscheid  rechts - links?

Word je gauw zenuwachtig als je iets moet uitrekenen ?

Kun je slecht telefoonnummers, data en dergelijke onthouden?

Zet je wel eens getallen andersom? ( Bijv. 16  i.p.v.  61 )

Tel je vaak met je vingers of met hoofdknikken mee als je een som 

moet  uitrekenen ?

Als je iets moet uitrekenen, zeg je dan wel eens zachtjes in jezelf de

berekeningen op ?  (Je lippen bewegen dan bijvoorbeeld mee)

Maak je wel eens in gedachten een hulpplaatje, als je iets moet

uitrekenen?

(Bijvoorbeeld de ogen van 2 dobbelstenen, of de ringen van een map of 

i.d.)

Sta je vaak te stuntelen als  je iets moet afrekenen?

Vind je breuken extra moeilijk?

Ben je na een les met veel rekenwerk meer vermoeid dan na de

meeste andere lessen?

Heb (had) je meer moeite om aan de euro te wennen dan de meeste

mensen om je heen?

Heb je vanaf het begin van de basisschool al moeite met rekenen?

Kun je de rekensymbolen (+  -  %   enz.) soms moeilijk herkennen of uit

elkaar  houden?

Heb je wel eens moeite met begrippen als  meer – minder, eerste –

laatste, minimaal – maximaal?

Heb je bij rekentaken meer concentratieproblemen dan bij de meeste  

andere onderdelen?

Als je eenmaal ergens geweest bent, kun je dan goed de weg 

terugvinden?

 
Aanvullende vragen

1.     Hoe ging het op de lagere school en de vorige school met rekenen?

 

 

 

 

2.     Hoe waren de cijfers voor rekenvakken vergeleken met ander vakken?

 

 

 

 

3.     Welke praktische problemen heb je met rekenen?

 
 

CheckStat