Overzicht dyslexie      Home    PDF-versie               contact: rhegie2@planet.nl

 

 

 

 

 

 

Oriλnterende vragenlijst bij taalproblemen[1]

 

 

 

 

A. Vragen i.v.m. eventuele dyslexie of ander taalprobleem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Hebben meer mensen in de familie moeite met taal?        

ja  nee

 

2.

Hebben vooral mannen in de familie moeite met taal?                  

ja  nee

 

3.

Maak je meer taalfouten dan klasgenoten?                                    

ja  nee

 

4.

Leer je moeilijk telefoonnummers uit je hoofd?                   

ja  nee

      

5.

Leer je moeilijk namen uit je hoofd?                                                

ja  nee

6.

Had je als kind moeite met het benoemen van kleuren?                

ja  nee

7.

Had je als kind moeite met het leren van kinderliedjes?                 

ja  nee

8.

Vond je het leren van de tafels moeilijk?                                        

ja  nee

9.

Denkt/ dacht je moeder dat je ‘woordblind’ bent?                           

ja  nee

10.

 

Heb je moeite met luisteren of lezen in een lawaaierige

omgeving?     

 

ja  nee

11.

Vind je lezen vervelend?                                                                 

ja  nee

12.

 

Vergeet/ vergat je vaak iets te doen wat men je opgedragen

heeft?                                                                                               

 

ja  nee

13.

Vond men je vroeger erg ‘speels’?                                                  

ja  nee

14.

 

Zeggen leraren vaak dat je je beter moet concentreren

of beter moet luisteren?                                           

 

ja  nee

15.

Heb je moeite met het onderscheid links-rechts?                           

ja  nee

16.

Schreef je vroeger wel eens in spiegelschrift?                               

ja  nee

17.

Ben je veel beter in de ‘exacte’ vakken dan in taal?                       

ja  nee

18.

 

Als je eenmaal ergens geweest bent, kun je dan goed de

weg onthouden?                                                       

 

ja  nee

19.

 

Vind je de spelling van Engelse woorden moeilijker dan die van de Nederlandse                                     

 

ja  nee

20.

Heb je een slordig handschrift?                                                       

ja  nee

21.

 

Gebruik je geregeld hoofdletters in plaats van gewone

letters?                                                                                             

 

ja  nee

22.

 

Gebruik je wel eens blokletters en gewone letters

door elkaar?                                                 

 

ja  nee

23.

Schrijf je vaak stukken van woorden los van elkaar?                    

ja  nee

24.

Schrijf je vaak iets op, zoals je het uitspreekt?                               

ja  nee

25.

Verwissel je vaak de ei en de ij?

ja  nee

26.

Verwissel je vaak de g en de ch?                                                   

ja  nee

27.

Verwissel je vaak de au en de ou?                                     

ja  nee

28.

 

Maak je wel eens ‘spiegelfouten’ (bijv. het verwisselen

van de b en de d of de p en de q)                                                  

 

ja  nee

29.

 

Heb je vaak problemen met dubbele klinkers of medeklinkers

(bijv. paaden of paden of padden of paadden)                            

 

ja  nee

30.

 

Vind je spreekvaardigheid gemakkelijker dan

schrijfvaardigheid?                                                                          

 

ja  nee

31.

Heb je vaak tijd te kort bij schriftelijke toetsen?                              

ja  nee

32.

 

Vind je de cito-luistertoetsen bij de vreemde talen erg

moeilijk?                                                                                           

 

ja  nee

33.

Kun je wel eens moeilijk op een woord komen?                 

ja  nee

34.

Maak je veel fouten bij hardop lezen?                                             

ja  nee

35.

 

Lees je wel eens een synoniem in plaats van het woord dat

er staat? (bij hardop lezen).                                      

 

ja  nee

36.

Vind je het moeilijk om proefwerkvragen te begrijpen?                  

ja  nee

37.

 

Ben je nerveus voor proefwerken en schriftelijke

overhoringen?                                                                                  

 

ja  nee

38.

Vind je ontleden erg moeilijk?                                                          

ja  nee

39.

Verwissel je wel eens de v en de f ?                                   

ja  nee

40.

Heb je als kind problemen gehad met praten?                               

ja  nee

41.

 

Als je een tekening maakt, werk je dan meestal vanaf

de rechterkant van het blaadje?                                                      

 

ja  nee

42.

 

Heb je vaak een onvoldoende bij tekstverklaren?                          

 

ja  nee

B. Vragen i.v.m. eventuele andere oorzaken

 

 

1.

 

 

Ben je tweetalig opgegroeid of is Nederlands niet de

‘eerste’ taal van je ouders?                                                              

 

 

ja  nee

2.

Had je als kind vaak last van oorontsteking?                                  

ja  nee

3.

Had je als kind ‘buisjes’ in je oren?                                                  

ja  nee

4.

 

Ben je als kind wel eens ziek geweest, waardoor je lange

tijd niet op school was?                                                                    

 

ja  nee

5.

 

Waren er op de lagere school omstandigheden waardoor

je leren verstoord is?                                                                       

 

ja  nee

6.

 

Heb je problemen met de ogen? Bijvoorbeeld snel vermoeide

ogen of moeilijk coφrdinatie van de ogen.               

 

ja  nee

7.

 

Heb je last van faalangst bij taken die niet met je

taalprobleem te maken hebben?                                                         

 

ja  nee

8.

 

Is je geboorte moeilijk verlopen?

Bijvoorbeeld benauwdheid.                                                             

 

ja  nee

 

·         B –vragen die je met  hebt beantwoord, kun je hieronder toelichten.

(Voor zover je dat zelf nodig vindt).

 

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

 

C . Motoriek

 

Sommige deskundigen gaan ervan uit dat een taalprobleem kan samenhangen met een problematische motoriek. Is daarvan sprake (geweest) bij jou? Zo , geef dan een toelichting.

 

……………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

 

 

CheckStat[1] Als je een vraag te privι vindt, sla je die over