Muziek van Letland,

een verkenning.

 

 

Thema’s →→                    Home →→      

Handige Links →→            Contact: rhegie2@planet.nl

 

 

CCI30042016_00004

 

De Letse muziek heeft de Let geholpen zijn ziel te bewaren tegen de geselingen van de geschiedenis.

De oude transcendente waarheden bleven altijd aanwezig, al was het bijvoorbeeld achter een gordijn van geaccepteerde folklore. Net zoals bij de Russiche overheersing het kerstfeest in het geheim moest worden gevierd.En zelfs in de kerstliederen wisselt het perspectief van het Christelijke soepel met de oude waarheden. Als een Taoďst stapt de Letse muziek gemakkelijk van de ene wereld in de andere.

Ook bij de moderne componisten moet men als luisteraar zijn gedachten in acht nemen. Want voor je deze bespiegelingen hebt afgemaakt, zit je al weer in een andere beleving of wereld.

 

IMG_4616voor web

 

Redacteurs van website Maara Brahmane en Piet Gielen op bezoek

bij Ilze Rūze, de toenmalige ambassadeur van Letland in Den Haag

 

Enkele bekende musici uit Letland

 

Inessa Galante  Zangeres  geb. 1954 te Riga  muziek vb >>>   info >>>

Naum Grubert Pianist  geb 1951 muziek vb – info >>>

Ilya Grubert  Violist geb. 1954 muziek vb ˃˃˃– info >>>

Reinis Zariņš  pianist geb. 1985 muziek vb – info >>>

Elina Garanča Geb 1976  Zangeres. muziek vb – info >>>

Vestard Shimkus Geb. 1976 Pianist muziek vb – info >>>

Gidon Kremer geb.1947 Violist muziek vb – info >>>

Maris Janssons Dirigent geboren te Riga 1943 muziek vb >>>

 

Van al deze musici vindt u voorbeelden op Youtube >˃>

Thema’s bij de muziek in Letland.

Peteris Vasks   Bekende hedendaagse componist & Joep Franssens →→→

Beknopt historisch kader van Letland – lijst Nederlandse leenwoorden →→→

Daina’s →→→

De invloed van het Sanskriet op taal en cultuur→→→

Jāzeps Vītols  De grote componist van Letland  Neoromantiek – Impressionisme →→→

Meer Neoromantische componisten Emīls Dārziņš   - Jānis Ivanovs  - Jānis Mediņš  →→→

Imants Kalninš - Rihards Dubra - Jānis Lūsēns - Maija Einfelde →→→

Arturs Maskats - Vilnis Salaks - Uģis Prauliņš - Pauls Dambis →→→

Muziekfeesten →→→

Vaira Vīķe-Freiberga  Een studie over Daina-reeksen →→→

Foto’s Lets koor treedt op in Venlo →→→

Aanbevolen cd’s →→→

Wim Rhebergen Pianocompositie bij Ballade  Tumša nakte, zaja zale →→→

 

Saule brida rudzu Lauku..            vb →→→

Een poëtische tekst van een Lets lied:

 

De zon komt,

en de stralen waden over de rogge.

Zonnetje, je moet je rok wat hoger doen,

anders trap je de bloemen en het jonge koren kapot.

Neem de dauwdruppels in je schort

en geef ze als van zilver weg,

en ’s avonds in kleuren.

 

 

Het Letse volkslied gaat over muziek!

 

Dievs, svētī Latviju       Vb ˃>˃

 

God, zegene Letland, 
Ons dierbare vaderland,
 
Zegen Letland,
 
Ach, zegen het toch!

 

Waar Letlands dochters opbloeien, 
Waar Letlands zonen zingen,
 
Laat ons daar vol vreugde dansen,
 
In ons Letland.

 

Handige Links

 

http://www.lmic.lv/  Uitgebreide achtergrondinformatie over bijna alle Letse componisten, belangrijke musici etc.. Verwijzingen naar cd’s en dergelijke. Zeer goede site.

Kies op de site links beneden voor de  Engelse versie.

 

http://www.letonika.lv/ U vindt een aantal zeer goede digitale woordenboeken. Zoals Lets – Engels vv en Lets – Duits vv   Kies op de site Vārdnīcas

 

→→→   Lets- Nederlands woordenboekje op deze site

→→→   Nederlands-Lets  woordenboekje op deze site

 

 

→→→  Facebook Latvieši NL

 

http://www.meertens.knaw.nl/uitleenwoordenbank/

Hier vindt u een prachtig overzicht van de hand van Nicoline van der Sijs van Nederlandse woorden zoals ze wereldwijd terecht zijn gekomen. Dus ook de woorden die in het Lets zijn overgenomen.  Verderop op onze site vindt u een lijst van deze Letse woorden.

 

http://www.atlassen.info/info/talen/baltisch/lets.html

Handige beknopte info over de Letse taal.

 

https://deepbaltic.com/category/latvia/

Boeiende achtergrondinfo over Letland en andere Baltische staten. (Engels)

 

Aanbevolen Grammatica van het Lets

Dace Prauliņš Latvian. An essential Grammar Routledge London & New York 2012

 

 

http://www.baltischevereniging.nl/

Baltische Vereniging Nederland.

Deze vereniging besteedt op de lokale radio jaarlijks aandacht aan de muziek van Baltische Staten.

 

 

 

Het tijdschift van de de Nederlands Baltische Vereniging

Januari 2023

Muziek uit allerlei landen: http://wereldmuziek-landen.startpagina.nl/

 

 

Bericht over historische  familiebanden van Koning Willem- Alexander in Letland. Zie →→→

Een Lets nieuwsbericht hierover →→

De sitepagina’s over Letse muziek zijn samengesteld door Piet Gielen m.m.v. Māra Brahmane

Māra voltooide de opleiding tot dirigent en muziekdocent aan het Jāzeps Vītols  Conservatorium te Riga.

Piet studeerde o.a. psycholinguďstiek, functional grammar en filosofie aan de Universiteit van Amsterdam.

Aanvullingen en verbeteringen op onze informatie zijn van harte welkom.

Māra                                                                                            Piet

             IMG_1051 image051

 

CheckStat